List Nanukovi 1/2015

Milý Nanuk,
pred pár týždňami sme vymenili kalendáre a vykročili do roku 2015. A Ty budeš mať o pár dní osem rokov. Tak ako sa posúvajú naše malé dejiny, napredujú aj tie veľké, a vždy začiatkom nového roka máme sklony na chvíľu sa obzrieť dozadu a popremýšľať o udalostiach toho predošlého.

Read more

List Nanukovi 2/2014

Milý Nanuk,
tohtoročný november je zaujímavý z mnohých príčin. Jednou je, že si v ňom pripomíname 25. výročie od novembra 1989, keď časť Nemcov, Poliaci, Česi, Maďari, Bulhari, Slováci, a neskôr aj Rumuni a ďalší po desaťročiach útlaku a vojenskej okupácie získali slobodu. Presnejšie: začali sme ju získavať, pretože sloboda nie je nikdy úplná, tak ako nikdy nie je ani automatická. Tí, ktorí ju začnú za automatickú považovať a prestanú ju chrániť, o ňu rýchlo prídu.

Read more

List Nanukovi 3/2013

Milý Nanuk,
dni sú už skoro najkratšie v kalendári a je zrejmé, že rok 2013 sa chýli k svojmu veľkému finále. Veľkému preto, lebo z nejakých príčin ľudia majú sklon oslavovať prelomy rokov – v dnešnej dobe to robievajú s veľkým rachotom, výbuchmi, streľbou a ohňostrojmi. Tieto zvuky a svetlá sú pre nás, Európanov roku 2013, zvukmi osláv, nie ničenia. Okrem búrlivého oslavovania sa mnohí ľudia na prelome pozerajú naspäť, za rokom, ktorý práve skončil, a iní robia predsavzatia a vyslovujú priania do toho, ktorý začína. Dovoľ mi dnes správať sa rovnako.

Read more

List Nanukovi 2/2013

Milý Nanuk,

jeseň 2013 začala a nikto na palube sa nenudí – veď žijeme v dobe rozkvetu zábavného priemyslu a všetky médiá chrlia záplavu infotainmentu a advetainmentu. V tej záplave impulzov je čoraz menší podiel informácií a čoraz viac zábavy a reklamy. Mysliaci človek dnes sleduje televízne správy nie preto, aby sa dozvedel, čo sa vo svete deje, ale aby chápal, aké témy a idey sú aktuálne predkladané nič netušiacim divákom na „konzumáciu“.

Read more

List Nanukovi 1/2013

Milý Nanuk,

horúce leto 2013 je takmer s istotou za nami a Ty si nastúpil do prvej triedy. V čase, keď čítaš tieto riadky, už možno starší ľudia spomínajú na letá zo začiatku 21. storočia ako na príjemne vlažné, ale dnes ich prežívame ako niečo extrémne. V júni zasiahli strednú Európu, najmä Nemecko, Česko a Rakúsko rozsiahle povodne. V júli až do polovice augusta ich okolo stredného Dunaja vystriedali úporné suchá a vlny horúčav.

Read more