List Nanukovi 2/2013

Život v mediálnej zábave sa aj dnes líši od reálneho života plného rozličných ťažkostí a problémov. Mediálna zábava, takzvané „reality shows“, televízne seriály, športové ligy a súťaže, móda, žúry zabávačov a missiek – to všetko slúži ako cesta úniku do inej, pohodovejšej reality. Únik masy dnešných ľudí z reálneho do virtuálneho sveta sa až nápadne podobá na užívanie drog a platíme zaň postupne rastúcu cenu. Čím viac ľudí sa čím hlbšie ponára do sveta mediálnej zábavy a prestáva rozlišovať medzi informáciami, dezinformáciami a úplnou fikciou, tým menší je podiel ľudí, ktorí si zachovávajú schopnosť vnímať reálny svet a chápať, čo sa v ňom stalo, čo sa práve deje a k čomu vývoj smeruje.

Pred pár dňami bola uverejnená správa najväčšieho medzinárodného tímu vedcov, aký kedy v ľudských dejinách spoločne pracoval. „Medzivládny panel o zmene klímy“ pozostáva zo  stoviek špičkových vedcov z desiatok tých najlepších svetových laboratórií a univerzít. V správe, ktorú zverejnil začiatkom jesene, konštatoval nielen to, že sa klíma planéty Zem mení rýchlosťou schopnou zlámať nám väzy, ale aj skutočnosť, že za otepľovanie s viac ako 95 %-nou istotou môže človek. Keď som sa pár dní po jej uverejnení pýtal svojich študentov na univerzite, čo významného sa v predošlom týždni stalo, väčšina o správe panelu netušila. Môžeme si byť istí, že ak túto správu odignorovali študenti najlepšej slovenskej univerzity, zvyšok obyvateľstva na tom nebude lepšie. Možno by som dostal omnoho bohatšiu odpoveď, keby som sa „mládeže, držiteľky rána“ spýtal na novú zápletku v niektorom zábavnom seriáli.

Iná pozoruhodná udalosť dnešných dní je čiastočné „zatvorenie“ vlády USA. Americká vláda už dlho žije na neustále narastajúci dlh a časť tamojších politikov sa rozhodla, že to už ďalej takto nejde a za ďalšie zvýšenie zákonného stropu v Kongrese nezahlasuje. A bez ich hlasov sa strop posunúť nemôže. Na to, aby vláda Spojených štátov predišla bankrotu, zareagovala obmedzením  niektorých výdajov a poslala státisíce zamestnancov na neplatenú dovolenku. Moment bankrotu tým odsunula o niekoľko týždňov: ako dátum, dokedy sa musia dohodnúť, sa uvádza 17. október. Myslím si, že po rituálnych tancoch nakoniec urobia to, čo už veľakrát predtým, a strop pre dlh zvýšia. Žiadna iná – politicky priechodná – cesta totiž neexistuje, len nekonečný rast dlhu. Nepokračovať vo zvyšovaní  dlhu by znamenalo prudké zníženie výdavkov štátu a s ním prudký vzostup chudoby v USA.

Pointa je však  niekde inde: súčasné bohaté spoločnosti už nedokážu fungovať inak ako neustálym zvyšovaním dlhov. Tu v Európe sa tvárime, že ak má vláda každý rok rozpočtový deficit do 3 % hrubého domáceho produktu, je všetko v poriadku. Stlačiť deficit pod 3 % je ľuďom predkladané ako dôkaz priam úžasnej politickej zodpovednosti. Problém je v tom, že väčšina ľudí dnes už nedokáže vypočítať ani najjednoduchšie matematické úlohy, a tak nechápu, že 3 %-ný ročný deficit pri nerastúcom HDP znamená zdvojnásobenie štátneho dlhu (vyjadreného ako % HDP) v priebehu krátkych 23 rokov. Myslím, že tomu nerozumejú ani politici, ktorí o naberaní nových a nových dlhov každý rok smelo rozhodujú. Nakoniec, tí žijú od rozpočtu k rozpočtu, od volieb k voľbám. Alebo to, naopak, chápu? Niektorí možno… Tak či tak – skôr, ako budete vy, dnešné deti, mladí dospelí ľudia, bude pri tomto tempe zadlžovania verejný dlh Slovenska na úrovni cez 110 % HDP. To je úroveň, ktorá sa reálne splatiť nedá. Povedané inými slovami: dlhy, ktoré pre svoje blaho vytvorila a ešte vytvorí moja generácia, privedú Tvoju generáciu k bankrotu. Vaša jediná „šanca“ je, že stihneme skrachovať ešte my.

O čo menej dnes ľudia rozumejú tomu, čo sa deje v reálnom prírodnom a ekonomickom prostredí, o čo väčšia je priepasť medzi poznaním modernej vedy a poznaním priemerného človeka, o to ľahšie ľudia podliehajú tým najbizarnejším predstavám o tom, ako svet funguje. Aj preto sú v dnešnej dobe populárne rozličné antivedecké hnutia, napríklad hnutie proti vakcínam, proti antikoncepcii, proti evolučnej teórii a hnutie popieračov klimatických zmien ani nespomínam. Je paradoxom, že to, čo by sme dnes mohli nazvať„tutkizácia spoločnosti“,  prebieha do značnej miery práve vďaka počítačom v sieti, teda prostredníctvom využitia výsledkov vedy a technológie. Niežeby ignorantstvo a bludárstvo neexistovali aj v stredoveku, ale nikdy sa nešírili s takou neznesiteľnou ľahkosťou ako dnes.

Aspoň nie doteraz – uvidíme, čo prinesie Tvoja doba.

Tvoj otec,

v októbri 2013

Leave a Reply