Slovensko po prvýkrát na čele OBSE – najväčšej regionálnej bezpečnostnej organizácie

Posledné stretnutie Rady ministrov zahraničných vecí Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré sa konalo 23. decembra 2016 v Hamburgu, rozhodlo o schválení kandidatúry Slovenska na post predsedajúceho štátu OBSE. Od 1. januára 2018 sa Slovenská republika stane súčasťou mechanizmu zvaného Troika, ktoré združuje minulú, súčasnú a budúcu predsednícku krajinu (od januára 2018 to bude Rakúsko, Taliansko a Slovensko). V roku 2019 sa tak Slovenská republika na čele s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí stane jedným z najdôležitejších aktérov OBSE na jeden kalendárny rok. Čo je to OBSE, kde sa momentálne nachádza a akým výzvam bude čeliť slovenská diplomacia počas roka 2019?

Read more

Formovanie českej vlády – búrka v pohári vody, alebo dôvod na paniku?

Česká republika dostala mikulášsky darček v podobe nového premiéra – prezident Miloš Zeman 6. decembra menoval Andreja Babiša 12. predsedom vlády. Česko sa teda posunulo od parlamentných volieb k vzniku vlády, ktorej podpora je aj po týždňoch rokovaní stále nejasná. Výsledky parlamentných volieb aj rokovania po nich priniesli mnohé prekvapivé momenty a pritiahli značnú pozornosť médií aj politických analytikov. Niektoré reakcie na ne však vyvolávajú zbytočnú skepsu či paniku, stavajú ČR do pozície štátu odsúdeného k odklonu od demokracie alebo hovoria o bezprecedentnom zemetrasení na straníckej scéne. V tomto momente ide však skôr o búrku v pohári vody, pretože niektoré z týchto skeptických argumentov sú nepresné alebo unáhlené. Preto je v hľadaní odpovede na otázku, kam kráča česká politická scéna, potrebné pozrieť sa na tieto argumenty podrobnejšie.

Read more

Tekutá konfigurácia vyšehradského priestoru

Ešte v roku 2015 a 2016 sa zdalo, že V4 predstavuje stabilné spojenectvo posilnené fenoménom tzv. utečeneckej krízy. Prejavovalo sa to na doslova oslavnej rétorike sprevádzajúcej diskusie o vyšehradskej spolupráci z úst slovenských i iných stredoeurópskych politikov. V súčasnosti však napr. na Slovensku, ale aj v Česku dominuje jasná predstava, že V4 nemôže predstavovať alternatívu európskej integrácii, ako by si to želali napr. predstavitelia Maďarska.

Read more

Stredná Európa a hľadanie vlastnej Sonderweg. Vnútropolitické a medzinárodné predpoklady regionálnej spolupráce

Nemecko v poslednej tretine 19. storočia aplikovalo model označovaný v západnej Európe ako Sonderweg, spočívajúci v silnej moci parlamentu, ktorý však nemal možnosť odvolať vládu. Osobitná cesta však, paradoxne, bola charakteristická pre viaceré krajiny. Pre Nemecko bolo príznačné, že hoci parlament mal významnú úlohu, súčasťou jeho politického systému bola aj autoritatívna moc predindustriálnych elít (šľachta, armáda). Nemecko sa teda vymedzovalo podľa názoru bismarckovských elít voči príliš liberálnemu Západu, ale aj proti „despotickému“ Východu.

Read more