Náčrt kvantifikácie budúcej migračnej vlny. Migranti 2015: generálka na budúcnosť

Postoje k súčasnému prívalu migrantov do Európy sú formované najmä emóciami a obrazmi. Časť verejnosti si všíma obrázky s matkami a reaguje súcitom. Iná si všíma početné skupiny mladíkov svižne preskakujúcich pohraničné zátarasy a reaguje obavami. Obe skupiny končia s diametrálne inými, ale silnými pocitmi. To podstatné pre racionálnu politiku voči migrantom sú však čísla, nie emócie.

Read more

Informačná vojna – nová bezpečnostná hrozba pre Európu

Informačnej vojne a jej vplyvu sa v médiách v poslednom období venuje značná – i keď v mnohých prípadoch len povrchná – pozornosť, ktorá odhaľuje len veľmi málo o jej skutočnej sile a efektivite. V súčasnosti sa hovorí najmä o ruskej informačnej vojne, ktorá od marca 2014 nabrala obrovské rozmery najmä v regióne pobaltských štátov a strednej Európy. Pochopiť jej efektivitu však nie je možné bez analýzy informačnej vojny ako takej.

Read more

Náčrt kvantifikácie budúcej migračnej vlny. Migranti 2015: generálka na budúcnosť

Postoje k prívalu migrantov do Európy sú formované najmä emóciami a obrazmi. Časť verejnosti si všíma obrázky s matkami a reaguje súcitom. Iná si všíma početné skupiny mladíkov svižne preskakujúcich pohraničné zátarasy a reaguje obavami. Obe skupiny končia s diametrálne inými, ale silnými pocitmi. To podstatné pre racionálnu politiku voči migrantom sú však čísla, nie emócie.

Read more

Utečenecká kríza v americkej prezidentskej kampani

Európa si pomaly, ale isto zvyká na to, že sa v médiách objavujú správy o terorizme v krajinách, ktoré sú (k) Európanom nebezpečne blízko, alebo zábery ľudí v núdzi, kráčajúcich za lepším zajtrajškom zo spustošených krajín či z krajín, ktoré čoskoro budú spustošené. Málokto by si však spájal súčasnú krízu na hraniciach Európy so Spojenými štátmi. V posledných dňoch sa téma ľudí na úteku a hrozieb terorizmu veľmi nebezpečne spája, a o to povrchnejšie potom vyznievajú niektoré vyjadrenia amerických politikov.

Read more