Informačná vojna – nová bezpečnostná hrozba pre Európu

Informačnej vojne a jej vplyvu sa v médiách v poslednom období venuje značná – i keď v mnohých prípadoch len povrchná – pozornosť, ktorá odhaľuje len veľmi málo o jej skutočnej sile a efektivite. V súčasnosti sa hovorí najmä o ruskej informačnej vojne, ktorá od marca 2014 nabrala obrovské rozmery najmä v regióne pobaltských štátov a strednej Európy. Pochopiť jej efektivitu však nie je možné bez analýzy informačnej vojny ako takej.

Read more