Kontrola zbraní ako najväčšia výzva súčasného bezpečnostného prostredia

V súčasnosti sa nachádzame v azda najkomplikovanejšej bezpečnostnej situácii od studenej vojny. Nedôvera medzi Ruskom a tzv. krajinami Západu je taká priepastná, že akékoľvek opatrenia na budovanie dôvery a bezpečnosti sa zdajú byť prekonané. Zväčšujúca sa nedôvera a hostilita v rámci medzinárodného spoločenstva sa v najväčšej miere odráža v politicko-vojenskej oblasti. Prepracovanému a dlhodobo budovanému, aj keď zďaleka nie dokonalému režimu kontroly zbraní totiž hrozí kolaps.

Read more

Koho ešte zaujíma zahraničná politika USA?

Donald Trump je rok od svojho zvolenia prezidentom Spojených štátov stále ďalej od naplnenia svojho sna o veľkej a mocnej Amerike. Zahraničnopolitické rozhodnutia ho nebavia a prenecháva ich na iných ľudí alebo inštitúcie. Komunikácia Bieleho domu v podobe prázdnych sloganov a vyhrážok majú navyše za následok hrozbu, že americká zahraničná politika prestane ľudí zaujímať.

Read more

Meniaca sa vzájomná závislosť v energetických vzťahoch: EÚ, LNG a USA

Európska únia je v súčasnosti závislá od dovozu energetických surovín z tretích krajín. Členské štáty EÚ produkujú menej energetických surovín (zemný plyn, ropu, uhlie), ako potrebujú na pokrytie svojich potrieb. Toto dostáva Úniu do pozície, v ktorej je energia z externých zdrojov nevyhnutná na jej prežitie – či už ide o palivá pre dopravu, zemný plyn na vykurovanie domácností a na priemyselnú výrobu alebo uhlie na výrobu koksu do železiarní.

Read more