Európska susedská politika a Johnny Cash

Európska susedská politika (ESP) by mala predstavovať najdôležitejšiu zložku zahraničnej politiky EÚ. Týka sa totiž krajín, ktoré priamo susedia s členskými štátmi a ich vnútorné politické problémy sa prelievajú priamo do EÚ. Napriek tomu je táto diferencovaná politika skôr nenápadnou a pre európskych lídrov málo zaujímavou oblasťou. Je susedská politika len krízovým hasením požiarov okolo EÚ, alebo skutočnou politikou s vlastnými cieľmi?

Read more

Rôzne tváre balkánskej diplomacie

Vývoj zahraničnej politiky Juhoslávie zvrátila občianska vojna v 90. rokoch, ktorej priebeh prekvapil celé medzinárodné spoločenstvo na čele so Spojenými štátmi, postmaastrichtskou EÚ a postsovietskym Ruskom. Dnes je región súčasťou procesu rozširovania EÚ. V roku 2015 stojí pre bránou EÚ šesť krajín regiónu v rôznych fázach integračného procesu. Existuje všeobecný politický konsenzus, že Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Macedónsko a Srbsko budú členskými krajinami EÚ, a nadviažu tak na rozširovací proces a politický záväzok zo samitu v Solúne v 2003. Západný Balkán má v roku 2015 svoje strategické smerovanie a vlastné ciele a nie je len predmetom zahraničnej politiky EÚ, USA a prípadne Ruska. Aká je teda zahraničná politika krajín západného Balkánu?

Read more