List Nanukovi 1/2015

Milý Nanuk,
pred pár týždňami sme vymenili kalendáre a vykročili do roku 2015. A Ty budeš mať o pár dní osem rokov. Tak ako sa posúvajú naše malé dejiny, napredujú aj tie veľké, a vždy začiatkom nového roka máme sklony na chvíľu sa obzrieť dozadu a popremýšľať o udalostiach toho predošlého.

Read more

Bludný kruh vnímania cudzincov ako hrozby

V spoločnosti vládne predstava o tom, že „vrece s imigrantmi sa čoraz viac trhá“, a hrozí tak záplava Európy. Z rôznych zdrojov sa k nám dostávajú informácie o bezprecedentných množstvách utečencov plaviacich sa cez Stredozemné more do Talianska a ďalej do Európy. S takouto rétorikou ide ruka v ruke predstava, že migrácia je hrozbou pre krajiny Únie a spoločnosť, ktorá v nich žije.

Read more

Čína v strednej Európe: Prečo má Čína záujem o Slovensko a jeho susedov?

V posledných rokoch možno pozorovať nebývalý záujem Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) o krajiny strednej a východnej Európy (SVE). V deväťdesiatych rokoch mala Čína a postkomunistické štáty odlišné zahranično-politické priority a ich vzťahy boli dosť obmedzené: ČĽR sa starala predovšetkým o to, aby všetky štáty dodržiavali tzv. politiku jednej Číny. Prijatie desiatich krajín do Európskej únie v roku 2004 však oživilo záujem Číny o tento región. Prejavilo sa to napríklad zvýšeným počtom návštev vedúcich čínskych predstaviteľov, vrátane prvého prijatia čínskeho prezidenta na Slovensku v júni 2009.

Read more

Vzťahy EÚ – Čína vo svetle milánskeho ASEM-u

Októbrový desiaty samit Stretnutia Ázia-Európa (ASEM: the Asia-Europe Meeting) v Miláne sa viac venoval situácii na Ukrajine než konkrétnym plánom posilnenia euro-ázijskej spolupráce jej 53 členských krajín. Na jednej strane je táto tendencia vo svetle minuloročných udalostí pochopiteľná, napriek tomu mnohé členské štáty ASEM-u už dlhšie zaostávajú za pôvodnými víziami vytvorenia tejto platformy v roku 1996. Jedným z príkladov je aj vzťah EÚ a Číny a ich stratégia pre spoluprácu, ktorej potenciál stále nebol naplnený.

Read more