Vzťahy EÚ – Čína vo svetle milánskeho ASEM-u

Októbrový desiaty samit Stretnutia Ázia-Európa (ASEM: the Asia-Europe Meeting) v Miláne sa viac venoval situácii na Ukrajine než konkrétnym plánom posilnenia euro-ázijskej spolupráce jej 53 členských krajín. Na jednej strane je táto tendencia vo svetle minuloročných udalostí pochopiteľná, napriek tomu mnohé členské štáty ASEM-u už dlhšie zaostávajú za pôvodnými víziami vytvorenia tejto platformy v roku 1996. Jedným z príkladov je aj vzťah EÚ a Číny a ich stratégia pre spoluprácu, ktorej potenciál stále nebol naplnený.

Read more