List Nanukovi 1/2015

Milý Nanuk,
pred pár týždňami sme vymenili kalendáre a vykročili do roku 2015. A Ty budeš mať o pár dní osem rokov. Tak ako sa posúvajú naše malé dejiny, napredujú aj tie veľké, a vždy začiatkom nového roka máme sklony na chvíľu sa obzrieť dozadu a popremýšľať o udalostiach toho predošlého.

Read more