Európska susedská politika a Johnny Cash

Európska susedská politika (ESP) by mala predstavovať najdôležitejšiu zložku zahraničnej politiky EÚ. Týka sa totiž krajín, ktoré priamo susedia s členskými štátmi a ich vnútorné politické problémy sa prelievajú priamo do EÚ. Napriek tomu je táto diferencovaná politika skôr nenápadnou a pre európskych lídrov málo zaujímavou oblasťou. Je susedská politika len krízovým hasením požiarov okolo EÚ, alebo skutočnou politikou s vlastnými cieľmi?

Read more