Slovensko po prvýkrát na čele OBSE – najväčšej regionálnej bezpečnostnej organizácie

Posledné stretnutie Rady ministrov zahraničných vecí Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré sa konalo 23. decembra 2016 v Hamburgu, rozhodlo o schválení kandidatúry Slovenska na post predsedajúceho štátu OBSE. Od 1. januára 2018 sa Slovenská republika stane súčasťou mechanizmu zvaného Troika, ktoré združuje minulú, súčasnú a budúcu predsednícku krajinu (od januára 2018 to bude Rakúsko, Taliansko a Slovensko). V roku 2019 sa tak Slovenská republika na čele s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí stane jedným z najdôležitejších aktérov OBSE na jeden kalendárny rok. Čo je to OBSE, kde sa momentálne nachádza a akým výzvam bude čeliť slovenská diplomacia počas roka 2019?

Read more