List Nanukovi 2/2013

Milý Nanuk,

jeseň 2013 začala a nikto na palube sa nenudí – veď žijeme v dobe rozkvetu zábavného priemyslu a všetky médiá chrlia záplavu infotainmentu a advetainmentu. V tej záplave impulzov je čoraz menší podiel informácií a čoraz viac zábavy a reklamy. Mysliaci človek dnes sleduje televízne správy nie preto, aby sa dozvedel, čo sa vo svete deje, ale aby chápal, aké témy a idey sú aktuálne predkladané nič netušiacim divákom na „konzumáciu“.

Read more