List Nanukovi 2/2014

Milý Nanuk,
tohtoročný november je zaujímavý z mnohých príčin. Jednou je, že si v ňom pripomíname 25. výročie od novembra 1989, keď časť Nemcov, Poliaci, Česi, Maďari, Bulhari, Slováci, a neskôr aj Rumuni a ďalší po desaťročiach útlaku a vojenskej okupácie získali slobodu. Presnejšie: začali sme ju získavať, pretože sloboda nie je nikdy úplná, tak ako nikdy nie je ani automatická. Tí, ktorí ju začnú za automatickú považovať a prestanú ju chrániť, o ňu rýchlo prídu.

Read more