Aké sú ciele Čínou zriadenej zóny protivzdušnej obrany?

O 10:00 23. novembra čínske ministerstvo obrany oznámilo, že ustanovilo zónu protivzdušnej obrany. Voči lietadlám, ktoré sa odmietnu v zóne nad Východočínskym morom riadiť inštrukciami, budú podľa Číny podniknuté obranné núdzové opatrenia. Všetky lietadlá musia ohlásiť nielen svoj letový plán, ale aj krajinu pôvodu a udržiavať obojstrannú rádiovú komunikáciu. Reakcie priamo dotknutých krajín spolu s ďalšími krokmi Číny môžu v prípade eskalácie napätia ohroziť regionálnu stabilitu. Kontrolu vzdušného priestoru, v ktorom Čína zriadila svoju zónu, si totiž v niektorých častiach nárokujú aj ďalšie štáty.

Read more

Všetky premiérove ženy

V roku 1918 panoval v Európe rozruch: kontinent sa spamätával po prvej svetovej vojne, Poľsko opäť získalo nezávislosť a dôležité právo získali aj poľské ženy. Koncom novembra získali právo voliť. Odvtedy sa ich zastúpenie – a dôležitosť – v politike výrazne posilnili, ale aj súčasný stav je ešte ďaleko od toho ideálneho, teda rovnocenného.

Read more

„Bezpečnostná“ Európska rada: Veľa kriku pre nič?

Koncom decembra sa v Bruseli zídu lídri dvadsaťosmičky na pravidelnom zasadnutí Európskej rady. Pozornosť budú venovať najmä trom témam – Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike (SBOP), ekonomickej a menovej únii a rastu zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Kým ekonomické témy dominujú posledné roky takmer všetkým radám, problematika bezpečnosti sa dostáva opätovne do programu až po piatich rokoch. Pritom závery prijaté práve na tomto fóre sa v minulosti významne podpísali pod formovanie civilných a vojenských spôsobilostí Európskej únie. Bezpečnostná politika však v poslednej dekáde stratila momentum a pomalá a váhavá reakcia EÚ na bezpečnostné krízy spochybňuje jej úlohu bezpečnostného aktéra.

Read more

List Nanukovi 3/2013

Milý Nanuk,
dni sú už skoro najkratšie v kalendári a je zrejmé, že rok 2013 sa chýli k svojmu veľkému finále. Veľkému preto, lebo z nejakých príčin ľudia majú sklon oslavovať prelomy rokov – v dnešnej dobe to robievajú s veľkým rachotom, výbuchmi, streľbou a ohňostrojmi. Tieto zvuky a svetlá sú pre nás, Európanov roku 2013, zvukmi osláv, nie ničenia. Okrem búrlivého oslavovania sa mnohí ľudia na prelome pozerajú naspäť, za rokom, ktorý práve skončil, a iní robia predsavzatia a vyslovujú priania do toho, ktorý začína. Dovoľ mi dnes správať sa rovnako.

Read more