Európska bezpečnosť v roku 2015: nové momentum, staré problémy

Predsedovia vlád a hlavy štátov európskej dvadsaťosmičky sa najbližšie stretnú na zasadnutí Európskej rady v júni 2015. Po viac ako roku bude stretnutie opätovne venované otázkam obrany a hľadaniu riešení zameraných na posilnenie európskej bezpečnosti v dôsledku aktuálneho diania. Viaceré, čiastočne aj kontroverzné témy, sa v politickom diškurze objavujú už dnes. Nasledujúci článok zhodnotí, aké sú perspektívy ďalšieho vývoja bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ a aké kroky možno alebo nemožno očakávať.

Read more

Aký bude Afganistan v roku 2015?

Vojenská misia ISAF NATO v Afganistane, ktorej sa v čase jej vrcholu zúčastňovalo viac ako 130 000 spojeneckých vojakov z 50 krajín, sa blíži ku koncu. Od 1. januára 2015 preberú zodpovednosť za bezpečnosť v celej krajine novovytvorené Afganské národné bezpečnostné sily (ANSF). Niekoľko tisíc spojeneckých vojakov bude v rámci novej misie s názvom „Resolute Support“ plniť už len podporné a výcvikové úlohy. Hoci uplynulá dekáda pôsobenia medzinárodného spoločenstva so sebou priniesla pozitívne výsledky v podobe zlepšujúcich sa štatistík v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, ekonomiky či rozvoja infraštruktúry, v predvečer tranzície je namieste zhodnotiť úspešnosť misie NATO. Naplnila očakávania? Je Kábul pripravený prevziať zodpovednosť za správu svojej krajiny? Aký vývoj možno očakávať v roku 2015?

Read more

„Bezpečnostná“ Európska rada: Veľa kriku pre nič?

Koncom decembra sa v Bruseli zídu lídri dvadsaťosmičky na pravidelnom zasadnutí Európskej rady. Pozornosť budú venovať najmä trom témam – Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike (SBOP), ekonomickej a menovej únii a rastu zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Kým ekonomické témy dominujú posledné roky takmer všetkým radám, problematika bezpečnosti sa dostáva opätovne do programu až po piatich rokoch. Pritom závery prijaté práve na tomto fóre sa v minulosti významne podpísali pod formovanie civilných a vojenských spôsobilostí Európskej únie. Bezpečnostná politika však v poslednej dekáde stratila momentum a pomalá a váhavá reakcia EÚ na bezpečnostné krízy spochybňuje jej úlohu bezpečnostného aktéra.

Read more