Európska bezpečnosť v roku 2015: nové momentum, staré problémy

Predsedovia vlád a hlavy štátov európskej dvadsaťosmičky sa najbližšie stretnú na zasadnutí Európskej rady v júni 2015. Po viac ako roku bude stretnutie opätovne venované otázkam obrany a hľadaniu riešení zameraných na posilnenie európskej bezpečnosti v dôsledku aktuálneho diania. Viaceré, čiastočne aj kontroverzné témy, sa v politickom diškurze objavujú už dnes. Nasledujúci článok zhodnotí, aké sú perspektívy ďalšieho vývoja bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ a aké kroky možno alebo nemožno očakávať.

Read more