Ingrid Brocková: Spolupráca s OECD je intenzívna a naše predsedníctvo bolo výrazom tohto vzájomne prospešného dialógu

Slovenská republika predsedala OECD po prvýkrát od jej vstupu do tejto organizácie v roku 2000. Jej úlohou bolo navrhnúť agendu a organizovať prípravu zasadnutia Rady OECD na ministerskej úrovni (MCM). O tom ako sa Slovensku na tomto poste darilo sme sa rozprávali s Ingrid Brockovou, veľvyslankyňou a stálou predstaviteľkou Slovenskej republiky pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži vo Francúzsku.

Read more

Obnoví Slovensko dialóg v OBSE?

Slovensko od 1. januára 2019 preberá štafetu v najväčšej regionálnej bezpečnostnej organizácii – Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v pozícii predsedu organizácie bude počas jedného kalendárneho roka viesť 57 účastníckych štátov a snažiť sa o znovuobnovenie dôvery a mierové usporiadanie vzťahov v regióne od Vancouvru po Vladivostok. Podarí sa Slovensku túto výzvu naplniť?

Read more

Ingrid Brocková: OECD inšpiruje, ale už aj Slovensko dokáže byť pridanou hodnotou

Ingrid Brocková je veľvyslankyňou a stálou predstaviteľkou Slovenskej republiky pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži vo Francúzsku, s dvojročnou prestávkou, keď pôsobila ako generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce na MZVaEZ SR už od roku 2011. V rozhovore nám priblížila prácu a priority OECD a aj priority, ktoré budú sprevádzať Slovenskú republiku na čele tejto organizácie.

Read more

Video: Iránska jadrová dohoda

Čo obsahovala jadrová dohoda, od ktorej Donal Trump odstúpil? Aký to bude mať dopad na snahy o nešírenie jadrových zbraní vo svete a na vťahy USA a ich transatlantických partnerov, vrátane nás? Rozpráva naša kolegyňa Klaudia Báňaiová.

Read more

Kontrola zbraní ako najväčšia výzva súčasného bezpečnostného prostredia

V súčasnosti sa nachádzame v azda najkomplikovanejšej bezpečnostnej situácii od studenej vojny. Nedôvera medzi Ruskom a tzv. krajinami Západu je taká priepastná, že akékoľvek opatrenia na budovanie dôvery a bezpečnosti sa zdajú byť prekonané. Zväčšujúca sa nedôvera a hostilita v rámci medzinárodného spoločenstva sa v najväčšej miere odráža v politicko-vojenskej oblasti. Prepracovanému a dlhodobo budovanému, aj keď zďaleka nie dokonalému režimu kontroly zbraní totiž hrozí kolaps.

Read more

Slovensko po prvýkrát na čele OBSE – najväčšej regionálnej bezpečnostnej organizácie

Posledné stretnutie Rady ministrov zahraničných vecí Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré sa konalo 23. decembra 2016 v Hamburgu, rozhodlo o schválení kandidatúry Slovenska na post predsedajúceho štátu OBSE. Od 1. januára 2018 sa Slovenská republika stane súčasťou mechanizmu zvaného Troika, ktoré združuje minulú, súčasnú a budúcu predsednícku krajinu (od januára 2018 to bude Rakúsko, Taliansko a Slovensko). V roku 2019 sa tak Slovenská republika na čele s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí stane jedným z najdôležitejších aktérov OBSE na jeden kalendárny rok. Čo je to OBSE, kde sa momentálne nachádza a akým výzvam bude čeliť slovenská diplomacia počas roka 2019?

Read more