„Ratujmy maluchy“

Vzdelávanie je v Poľsku na štátnych školách a univerzitách bezplatné. Napriek tomu sa každý rok začína diskusiou o zvyšujúcich sa nákladoch spojených so školskou dochádzkou. Táto suma sa mení od školy ku škole a aj v jednotlivých regiónoch, no v každom prípade dosiahne aspoň 230 eur. Predstava bezplatného školstva je až príliš idealistická. Výchova dieťaťa vždy stojí peniaze, ale v ťažkých ekonomických časoch by sa mohol problém drahých učebníc vyriešiť aj iným spôsobom. V súčasnosti závisí výber kníh na každý školský rok len od učiteľa alebo učiteľky a školy. Zároveň sa každým rokom knihy menia, vydavateľstvá predstavujú nové, opravené alebo rozšírené verzie. To sťažuje hľadanie kníh z druhej ruky alebo ich použitie po starších súrodencoch. Tí najchudobnejší síce môžu požiadať o finančnú podporu, ale ich rodinný príjem musí byť naozaj veľmi nízky a procedúra na získanie pomoci je pomerne zložitá.

Biznis so školskými knihami nie je nič iné než biznis, a dokonca celkom výnosný. Ročne sa v Poľsku vytlačia školské knihy v hodnote 193 miliónov eur. Trh s učebnicami z druhej ruky dosahuje niečo okolo 42,5 milióna eur. Vydavateľstvá a distribútori (ktorým ide aj 30 % z ceny knihy) nepociťujú potrebu znížiť svoje ceny. Myslím si, že školy by mali byť dôslednejšie vo svojom výbere a napríklad pripraviť pre študentov kompletné sety knižiek, ktoré by si mohli požičať aj od starších žiakov.

Problém drahého školského vybavenia nie je jediný, ktorý sa s príchodom školského roku v septembri rieši. Je ich hneď niekoľko: váha školských tašiek, kvalita jedla, ktoré ponúkajú školy – príliš veľa sladkého a nedostatok ovocia a zeleniny, nedostatok pohybu (podľa Ministerstva športu sa takmer 30 % žiakov snaží vyhnúť telesnej výchove, čo vedie k obezite a ďalším fyzickým ťažkostiam).

Stále sa opakujúcim problémom je samozrejme otázka výučby náboženstva na štátnych školách. Táto téma je zdrojom hádok dlhé roky, ale tento rok, dvadsať rokov od zavedenia náboženstva na školách, sa diskusie opäť rozvášnili. Podľa oficiálnych pravidiel si študenti môžu vybrať, či chcú navštevovať hodiny náboženstva (katolíckeho) alebo etiky. Napriek tomu sa takmer vo všetkých mestách vrátane Varšavy stretnete s tým, že etika žiakom ponúkaná nie je. V minulosti v tejto otázke štát a cirkev našli kompromis, no zdá sa, že ho budú musieť prehodnotiť. A najmä v dobe, kedy čoraz viac Poliakov odchádza z cirkvi, sa tento problém len tak ľahko nevytratí.

Žiadna z týchto vážnych úvah zatiaľ netrápi môjho mladšieho syna, ktorý má len päť rokov. Aj to sa však o rok zmení, pretože nastúpi do školy. V minulosti poľské deti nastupovali na základnú školu ako sedemročné. V roku 2009 prebehla reforma, ktorá vek znížila. Počas predchádzajúcich rokov sa mohli rodičia ešte rozhodnúť, či chcú, aby ich šesťročné dieťa zostalo v takzvanej nultej triede alebo nastúpilo štandardne do prvej. Veľa rodičov si myslí, že to ich deti okráda o detstvo, a zároveň sa obávajú, že školy nie sú pripravené pracovať s takými mladými deťmi. Obavy rodičov vyústili dokonca do obrovskej protestnej akcie pod názvom „Ratujmy maluchy“ (Zachráňme najmenších). Pod petíciu sa podpísalo takmer milión ľudí, ktorí žiadali referendum o zmene veku, v ktorom si deti sadnú do lavíc. Ministerstvo školstva zorganizovalo protiakciu, aby ukázalo výhody skoršieho vzdelávania, a za reformou si tvrdo stojí. Zároveň predstavilo aj výskum, ktorý mal odhadnúť písacie, čítacie a matematické schopnosti 6- a 7-ročných detí. Výsledky ukázali, že šesťročné deti, ktoré chodili do prvej triedy, sa učia oveľa rýchlejšie než tie, ktoré ostali v nultých ročníkoch (či už v škole alebo v škôlke).

Skutočným testom reformy bude budúci september, kedy všetky šesťročné deti budú musieť nastúpiť do školy. V septembri 2014 zároveň nastúpia do prvej triedy aj všetky sedemročné deti, takže počet prvákov sa zdvojnásobí (700 000 detí). Bude to ohromný tlak na školy, keďže niektoré sú už teraz beznádejne preplnené. Ministerka školstva Krystya Szumilas všetkých uisťuje, že školy sú pripravené čeliť tomuto náporu.

Máme pred sebou síce ešte celý rok, ale skutočne zhodnotiť reformu budeme vedieť až oveľa neskôr. Vek, v ktorom deti nastupujú do školy, je v konečnom dôsledku aj tak len jeden z mnohých faktorov formujúcich vzdelávací potenciál a úspešnosť žiakov. Známy profesor Philip Zimbardo prednedávnom vyhlásil, že obrovské množstvo poľských žiakov – takmer milión – trpí symptómami depresie. Podľa Zimbarda má každý piaty žiak alebo žiačka emocionálne problémy spojené zo vzdelávaním. A to je reálny dôvod na obavy.

Leave a Reply