Momentky zo Sedmohradska – Viktor Orbán v zrkadle rokov

Sedmohradské hory vytvárajú malebnú scenériu pre letný tábor Tusványos v mestečku Băile Tuşnad, na ktorom rok čo rok vystupuje so svojím prejavom Viktor Orbán.  Obzvlášť v ostatných rokoch sa tábor dostal do širšieho medzinárodného povedomia – práve tu maďarský premiér ohlásil svojho času odklon od liberálnej demokracie. Hoci ide o letný mládežnícky tábor, jeho účastníkmi zďaleka nie sú iba mladí ľudia. Mnohí stúpenci FIDESZu zostarli spolu so svojím vodcom, v šortkách a šľapkách tu možno netradične stretnúť vysokopostavených predstaviteľov vlády či parlamentu. Dopĺňajú ich politici i biznismeni maďarskej národnosti zo susedných krajín Maďarska, Slovensko nevynímajúc. Iní zahraniční hostia sú tu napriek množstvu diskusných panelov skôr raritou, spája ich väčšinou najmä to, že nehovoria plynule po maďarsky.  

Prejav Viktora Orbána je tradične považovaný za vyvrcholenie podujatia. Je takým lákadlom, že sa koná prakticky za každých okolností – minulý rok bol priestor pred pódiom po dažďoch natoľko rozbahnený, že organizátori doň museli naviesť niekoľko vlečiek suchej slamy. Vyšlo to: v deň vystúpenia premiéra nielenže nepršalo, ale dokonca sa objavilo aj slnko…

Podľa záberov z poslednej júlovej soboty možno usúdiť, že počasie tento rok problémom nebolo. Ten bol inde – v neuspokojivých výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu. Nie pre samotný FIDESZ, jeho prevaha sa aj vďaka pomerne neduživej povahe maďarských opozičných strán prejavila naplno aj v eurovoľbách.  Nenaplnili sa však nádeje, ktoré minulý rok Viktor Orbán vkladal do celoeurópskeho hlasovania. Malo byť významným medzníkom vo vývoji EÚ, akýmsi celoeurópskym referendom o ďalšom smerovaní Únie. Víťazmi mali byť také zoskupenia, ktoré odmietajú nielen riešenia migračnej krízy, ale aj celkový model prehlbovania európskeho integračného procesu presadzovaný liberálnymi elitami, presnejšie zástancami liberálnej demokracie. Rozdávačmi kariet mali byť aktéri kladúci primárny dôraz na suverenitu členských krajín a stúpenci iliberálnej demokracie, ktorej koncept predstavil Viktor Orbán už skôr. Zatiaľ čo liberálna demokracia uprednostňuje  v jeho ponímaní multikuluralizmus, proimigračnú politiku a je náklonná akceptovať rôzne modely rodiny, iliberálna demokracia je zameraná na kresťanskú kultúru, je protimigračná a uprednostňuje kresťanský model rodiny. Iliberálnou je vo svojej podstate aj samotná kresťanská demokracia, ku ktorej sa hlási FIDESZ.   

Hoci výsledky európskych volieb pozmenili zloženie Európskeho parlamentu, žiadne zemetrasenie sa nekonalo. Hlavnými hráčmi zostali ľudovci (EPP) a socialisti (PES), pričom posilnili najmä zelení. Pre Viktora Orbána to znamená faktické stiahnutie sa z bruselských kuloárov do priestoru Karpatskej kotliny a blízkeho okolia. Októbrový snem ľudovcov môže tento trend ešte posilniť, v prípade, že FIDESZu nebude obnovené riadne členstvo.

Pred stúpencami argumentuje Viktor Orbán liberálnym internacionalizmom, ktorý pretvára EÚ na liberálne impérium. Hrozba pre Maďarsko podľa neho už neprichádza zvnútra krajiny, kde je v očiach Viktora Orbána vďaka presadzovaniu princípu národnej jednoty všetko, vrátane ekonomiky, na veľmi sľubnej ceste; ale zvonka. Sebavedomo vyhlasuje, že Maďarsko tlakom odolá, a to mobilizovaním vnútorných zdrojov. Správnosť nastaveného kurzu opäť preveria októbrové komunálne voľby.

Hlásením sa k iliberálnej demokracii sa Viktor Orbán a FIDESZ stavajú do opozície aj voči novému vedeniu Európskej komisie. Osobné stretnutie s jej designovanou šéfkou Ursulou von der Leyenovou na tom pravdepodobne veľa nezmení. Súboj s liberalizmom bude teda trvať dlhšie. Maďarsko však nie je v opozícii voči liberálnemu mainstreamu samo. Nepochopené podľa maďarského premiéra zostanú aj ďalšie krajiny, ktoré prejavujú odlišný názor, menovite Poľsko, Taliansko, ale aj Česko a Rakúsko.

Predpovedať presnejšie počasie na budúcoročný posledný júlový víkend je fakticky nemožné. Základy vystúpenia Viktora Orbána sa však rysujú v pomerne jasných kontúrach už teraz.