Informatórium 1/2012

AKTUÁLNE

Európska letná škola v Prahe

Pražský Inštitút pre európsku politiku EUROPEUM pripravuje tento rok už desiaty ročník letnej školy, tentokrát pod názvom „Európa na križovatkách“. Letná škola sa koná 7. – 19. júla 2012. Nosnou témou letnej školy je perspektíva procesu európskej integrácie v nasledujúcich rokoch v kontexte súčasnej politickej a ekonomickej krízy v EÚ. Medzi témami workshopov je napríklad Ekonomika strednej Európy, Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, Líderstvo v EÚ a jeho politická konštelácia a ďalšie. Na letnú školu sa môžu prihlásiť študenti stredných a vysokých škôl. Termín na zaslanie prihlášky je 31. mája 2012. Akékoľvek ďalšie informácie vrátane krátkych popisov kurzov, workshopov, študijné materiály a podrobnejšie podmienky prihlásenia sú dostupné na stránke www.europeum.org/ess2012/index.php.

Summer school V4

Ďalšiu letnú školu už pravidelne pripravuje aj konzorcium troch organizácií z Poľska, Slovenska a Českej republiky. Jedenásty ročník Vyšehradskej letnej školy sa tento rok uskutoční v dňoch 1. – 14. júla 2012 v Krakove. Vyšehradskej školy sa môže zúčastniť 50 študentov z krajín V4, ale aj z krajín východnej Európy. Program jedenásteho ročníka je zameraný najmä na súčasné politické, kultúrne a sociálne výzvy na regionálnej, globálnej a európskej úrovni. Program zároveň reflektuje aj regionálne zameranie letnej školy a otázky a výzvy Vyšehradskej štvorky budú tvoriť významnú časť diskusií a prednášok. Podrobnejšie informácie o programe, podmienkach prihlášky a termíny sú dostupné na stránke www.cvek.sk.

Národný štipendijný program

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj tento rok otvára Národný štipendijný program na podporu mobilít pre študentov vysokých škôl a doktorantov. Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov na študijný, resp. výskumný pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. Štipendijný program nie je obmedzený geograficky ani študijným odborom. Pokiaľ majú študenti záujem, môžu prostredníctvom NŠP požiadať aj o cestovný grant. Uzávierka pre podávanie žiadostí je 30. apríla 2012. Všetky podrobné informácie sú dostupné na stránke www.saia.sk.

VIRTUÁLNA KNIŽNICA

CASE: Centrum pre sociálny a ekonomický výskum

CASE je výskumný inštitút, ktorý založilo v roku 1991 desať poľských ekonómov. Výskum sa zo začiatku sústredil najmä na proces poľskej tranzície a neskôr sa zameral na rozširovanie EÚ a kľúčové otázky európskych politík. Medzinárodná prítomnosť CASE dnes siaha do viacerých krajín postsovietskeho priestoru (Kirgizsko, Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko a ďalšie). Súčasné výskumné a projektové aktivity CASE kladú dôraz na ekonomické otázky. Štúdie z posledného obdobia sa venujú kríze eurozóny, DPH v EÚ, obchodným vzťahom Únie s jej východnými  a stredomorskými susedmi.

Bruegel 

Bruegel je nezávislý európsky think-tank, ktorý sa venuje  medzinárodnej ekonomike.  K hlavným oblastiam výskumu patria európska makroekonomika, globálna ekonomika a verejná správa, financie a finančná regulácia a konkurencia, inovácie a trvalo udržateľný rozvoj. Zaujímavou súčasťou práce Bruegelu je podstránka Zamerané na Grécko (Eye on Greece), ktorá ponúka aktuálne komentáre a analýzy odborníkov inštitútu na dianie v Grécku, napr. Grécka dohoda: koniec krízy v eurozóne?, Grécka tragédia, čo nasleduje? alebo Kto stratil Grécko?. Bruegel zároveň takmer každý deň aktualizuje svoj blog, ktorý ponúka rôznorodé pohľady na ekonomické problémy Európy, ale aj celého sveta.

SWP: Nemecký inštitút pre medzinárodné a bezpečnostné záležitosti

SWP má za sebou už takmer 50 rokov výskumnej a analytickej práce. Inštitút sa venuje primárne zahraničnej a bezpečnostnej politike Nemecka, ale zároveň i ekonomickým aktérom a pracuje aj v oblasti výskumu verejnej mienky. Od roku 2009 otvoril SWP aj svoju druhú pobočku v Bruseli, čím sa priblížili k centru diania a formulácie európskej politiky. V porovnaní s CASE a Bruegel je výskumné portfólio SWP oveľa širšie a okrem ekonomických záležitostí sa venuje aj oblastiam európskej integrácie, externých vzťahov EÚ, medzinárodnej bezpečnosti, USA, postsovietskemu priestoru, MENA, Ázii a globálnym otázkam. Podobne ako CASE a Bruegel aj SWP pravidelne prináša nové analýzy, komentáre, štúdie a publikácie, v ktorých reflektujú problematiku všetkých výskumných oblastí.

Leave a Reply