Aký bude Afganistan v roku 2015?

Vojenská misia ISAF NATO v Afganistane, ktorej sa v čase jej vrcholu zúčastňovalo viac ako 130 000 spojeneckých vojakov z 50 krajín, sa blíži ku koncu. Od 1. januára 2015 preberú zodpovednosť za bezpečnosť v celej krajine novovytvorené Afganské národné bezpečnostné sily (ANSF). Niekoľko tisíc spojeneckých vojakov bude v rámci novej misie s názvom „Resolute Support“ plniť už len podporné a výcvikové úlohy. Hoci uplynulá dekáda pôsobenia medzinárodného spoločenstva so sebou priniesla pozitívne výsledky v podobe zlepšujúcich sa štatistík v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, ekonomiky či rozvoja infraštruktúry, v predvečer tranzície je namieste zhodnotiť úspešnosť misie NATO. Naplnila očakávania? Je Kábul pripravený prevziať zodpovednosť za správu svojej krajiny? Aký vývoj možno očakávať v roku 2015?

Read more

Ako zastaviť postup militantov z ISIS?

Dramatické udalosti v Iraku spojené s razantným postupom organizácie, ktorú al-Káida označila za príliš radikálnu, opätovne upriamili pozornosť svetových médií na problém islamského terorizmu. Blesková vojna a prenikanie organizácie Islamský štát v Iraku a Sýrii (ISIS) územím oboch krajín je vyústením množstva kritických zlyhaní na domácej a zahraničnopolitickej scéne. Nástup ISIS je tiež dôkazom zlyhania dovtedajšej geopolitickej praxe Západu uprednostňovaním regionálnej stability aj za cenu tolerovania sektárskej autokratickej vlády.

Read more

Afganistan na polceste tranzičnej fázy

Progres budovania afganských národných bezpečnostných síl, lepší výkon vládnej moci súčasného režimu, podpora mierového procesu, spolupráca so susedskými štátmi a vytvorenie prostredia pre hospodársky rozvoj. To sú podmienky, ktoré boli zadefinované pre úspešný presun zodpovednosti za bezpečnosť v Afganistane. Rok a pol po počiatočnej fáze bezpečnostnej transformácie afganskou vládou sa NATO vo všetkých spomínaných oblastiach potýka s vážnymi problémami. Politika Spojených štátov a stratégia NATO v Afganistane čiastočne uviazla na mŕtvom bode. Západným politickým predstaviteľom ostáva do roku 2014 len niekoľko možností, ako sa z neho dostať. Je dôležité sústrediť sa na dvoch kľúčových hráčov: posilniť vládu v Afganistane a naopak oslabiť vedenie Talibanu.

Read more

Aké bude NATO v roku 2013?

Hoci od konania summitu NATO v máji minulého roka uplynul viac ako polrok, ambicióznosť jeho záverov a nejasnosť ich naplnenia sú dnes rovnako aktuálne ako tesne po jeho ukončení. Je pozitívne, že summit v Chicagu bol hlavne politickým odkazom ostatnému svetu, že členské štáty NATO napriek celému radu vlastných problémov ani zďaleka nerezignovali na kolektívnu obranu a spoločné hľadanie nových riešení, ako ju adekvátne naplniť. Chicagské stretnutie hláv štátov a vlád bolo hlavne prejavom rovnováhy medzi pripomenutím problémov a ťažkostí na strane jednej a odhodlania pre ich prekonávanie na strane druhej.

Read more

Albánsko v NATO: výzvy, problémy a výhody

S rozpadom komunistického režimu v roku 1991 začalo Albánsko svoju cestu demokratizácie. Jej súčasťou bola aj potreba transformácie bezpečnostného sektora a obzvlášť civilno-vojenských vzťahov. Albánsko prejavilo veľký záujem stať sa súčasťou komunity, ktorej hlavné hodnoty boli sloboda, demokracia a bezpečnosť. Ako jedna z prvých krajín spomedzi východoeurópskeho regiónu požiadala o členstvo v euro-atlantických štruktúrach. Vyvrcholením tejto snahy a reforiem bezpečnostného sektora bolo prijatie Albánska do NATO v apríli 2009. Albánsko síce má ako člen NATO nepopierateľne výhody, ale počas implementovania reforiem sa stretlo aj s mnohými výzvami a krajinu to mnoho stálo.

Read more

NATO v Zálive: Partnerstvo bez cieľa?

Osem rokov po tom, ako NATO iniciovalo spoluprácu s krajinami Perzského zálivu prostredníctvom Istanbulskej iniciatívy (Istanbul cooperation initiative – ICI), sú výsledky skromné, ak nie rovno sklamaním. Iste, pár úspechov stojí za zmienku – v roku 2011 sa Spojené arabské emiráty (SAE) a Katar zapojili do operácie NATO v Líbyi a SAE vymenovali svojho prvého veľvyslanca pri NATO. Napriek tomu sa dnes partnerstvo NATO a Zálivu stretáva s tými istými problémami ako pri svojom vzniku v roku 2004.

Read more