Ako zastaviť postup militantov z ISIS?

Dramatické udalosti v Iraku spojené s razantným postupom organizácie, ktorú al-Káida označila za príliš radikálnu, opätovne upriamili pozornosť svetových médií na problém islamského terorizmu. Blesková vojna a prenikanie organizácie Islamský štát v Iraku a Sýrii (ISIS) územím oboch krajín je vyústením množstva kritických zlyhaní na domácej a zahraničnopolitickej scéne. Nástup ISIS je tiež dôkazom zlyhania dovtedajšej geopolitickej praxe Západu uprednostňovaním regionálnej stability aj za cenu tolerovania sektárskej autokratickej vlády.

Read more