A. Duleba: V energetike potrebujeme novú spoločenskú zmluvu

Aké témy dominovali tento rok CEEC? Napĺňa Slovensko svoje národné medzinárodné záväzky v otázke klímy a obnoviteľných zdrojov energie? Je možný kompromis v otázke enrgetickej a klimatickej politiky medzi politikmi, podnikateľmi a environmentalistami? Čím bol tento ročník CEEC výnimočný? Odpovedá Alexander Duleba.

Aké témy dominovali tento rok na konferencii CEEC 2019?

Jednoznačne dopad klimatických zmien, respektíve dopad klimatickej politiky Európskej únie na energetickú politiku členských krajín a hlavne na Slovenskú republiku a susedných krajín. Toto bola absolútne kľúčová téma tohto ročníka.

Napĺňa Slovensko svoje národné medzinárodné záväzky v otázke klímy a obnoviteľných zdrojov energie?

Čo sa týka cieľa, ktorý sme si stanovili v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov, ich podielu na primárnej spotrebe, tento cieľ podľa všetkého nesplníme. Na druhej strane, je treba povedať, že Slovensko kvôli tomu, že máme jadrovú energetiku a jej vysoký podiel na výrobe elektriny, patríme k členským krajinám, ktoré vyrábajú elektrinu s najnižšími emisiami skleníkových plynov, čiže v tomto zmysle Slovensko prekračuje priemer EÚ, čiže aj aj.

Je možný kompromis v otázke energetickej a klimatickej politiky medzi politikmi, podnikateľmi a environmentalistami?

Zatiaľ konsenzus nevidno a sme na prahu činnosti novej Komisie. Tá predchádzajúca spustila projekt energetickej únie, stanovila ciele. Zdá sa, že nová Komisia bude mať ešte ambicióznejšie ciele, ešte tvrdšie, z pohľadu dopadu na priemysel, ale aj na obyvateľstvo. My sme začali na konferencii diskutovať o tom aká nová spoločenská zmluva je potrebná medzi klimatickou politikou, ešte prísnejšími záväzkami a zároveň aby súčasťou tej zmluvy bol aj priemysel, ktorý tým trpí, stráca konkurencieschopnosť. Hlavne priemysel, ktorý je náročný z hľadiska energetiky, metalurgický či chemický priemysel. Na strane druhej, niekto to bude musieť zaplatiť. To sa bude týkať aj obyvateľstva.

Ja sám neviem odhadnúť ako sa to vyvinie, či vytvoríme novú spoločenskú zmluvu o Green Deal. Ale tá musí byť akceptovateľná pre všetky strany. Hlavne pre priemysel, aj pre obyvateľstvo, alebo nám tu bude rásť vnútorný rozpor, ktorý potom môže spôsobiť konflikty vo vnútri Európskej únie.

Čím bol tento ročník CEEC výnimočný?

V porovnaní s ostatnými práve to, že gro debaty bolo o dopade klimatických politík, klimatickej zmeny na energetické politiky členských krajín. Ambíciou je, a som rád, že sa to darí dodržiavať, prepájať ľudí z rôznych segmentov energetiky a baviť sa o kľúčových témach. Teraz samozrejme jednoznačne kľúčovou témou sú klimatické zmeny, klimatické politiky a cena.