Poľsko po voľbách

Ako parlamentné voľby zmenili poľskú politiku? Čo sú najväčšie zmeny? Obháji budúci rok prezident Andrzej Duda svoje prezidentské kreslo? Odpovedá TOMÁŠ STRÁŽAY, riaditeľ SFPA.

Poľsko zostáva špecifikom, nielen v rámci Európy a Európskej únie, ale aj v širšom priestore, že najmocnejším mužom v krajine zostáva ten, ktorý nemá žiadnu verejnú funkciu a je len predseda politickej strany. Myslím, že bez akejkoľvek démonizácie osobnosti Jaroslawa Kaczynskeho mu takúto úlohu pripísať môžeme a naďalej je tým rozhodujúcim faktorom.

Zmena, ku ktorej došlo vo voľbách, kde má Právo a spravodlivosť (PiS) iba tesnú nadpolovičnú väčšinu mandátov, nám už umožňuje rozmýšľať o tom, že mandát aktuálnej poľskej vlády nebude taký silný ako ten predchádzajúci. Navyše senátu už nedominuje PiS, ale opozícia, čo tiež predstavuje určitým spôsobom limit, resp. usmerňovanie a možno aj zahatanie vládnych iniciatív, ktoré nie sú v súlade so záujmami opozície. Kontrolných mechanizmov je tu zrejme viac ako bolo v minulosti. Myslím si, že je tu istý predpoklad, že aktuálna poľská vláda sa bude správať konštruktívnejšie aj voči európskym partnerom.

Zmeny sú viac-menej iba malé, aj keď upozorním napríklad, že zaniklo Ministerstvo energetiky, ktoré fungovalo v predchádzajúcej vláde. Takisto k určitej zmene došlo v oblasti zahraničnej politiky a Ministerstva zahraničných vecí, kde európska agenda bola vyňatá a pridružená priamo do kancelárie premiéra.

Štátnym tajomníkom, ktorý bol zodpovedný za európske záležitosti, bol pán Szymanski, ktorý zostal v pozícii, ale s agendou sa „presťahoval“ do kancelárie premiéra. Teraz je otázne, či to znamená, že sa jeho pozícia posilní, keďže bude mať priamy kontakt s premiérom, a či to znamená de facto vytvorenie pozície podpredsedu vlády pre európske záležitosti, ako sme poznali u nás, alebo je to skôr upratanie pána Szymanského, ktorý bol známy ako veľmi konštruktívny politik a predstaviteľ vlády, trošku do úzadia. Myslím si, že skôr prvý variant je pravdepodobnejší. Vzhľadom na množstvo oblastí, v ktorých sa európska agenda dotýka aj poľskej vnútornej politiky, si myslím, že Poľsko potrebuje človeka, ktorý je vnímaný pozitívne aj u partnerov v Európskej únii a ktorý dokáže európske záležitosti efektívne komunikovať.
Aktuálne má najlepšie preferencie prezident Andrzej Duda, avšak šance kandidátky Občianskej koalície alebo Občianskej platformy Malgorzati Kidawi-Blonskej tiež nie sú malé. Navyše ďalší z kandidátov, Adrian Zandberg, ktorý reprezentuje jednu z ľavicových formácii, je pomerne populárny a jeho popularita podľa výskumov verejnej mienky rastie. Keďže poľské prezidentské voľby sa uskutočnia až v závere jari, zostáva pomerne veľký priestor, aby sa poradie kandidátov zmenilo.