Upevnil sa formát V4+ počas slovenského predsedníctva vo Vyšehrade?

Uplynulé slovenské predsedníctvo V4 od júla 2014 do júna 2015 opäť zdvihlo latku vnímania Vyšehradskej štvorky. Naši európski partneri, ale aj globálni hráči ho vnímajú ako dominantné stredoeurópske fórum spolupráce, s ktorým má zmysel spolupracovať. Na takýto druh spolupráce využívame formát V4+, ktorý zachováva jedinečnosť Vyšehradu, a pritom umožňuje aktivity s ďalšími štátmi.

Read more