Vyšehrad dnes – hľadanie rovnováhy medzi otvorenosťou a súdržnosťou

Vyšehradská spolupráca je v mnohých ohľadoch zvláštny tvor. Na jednej strane umožňuje Česku, Maďarsku, Poľsku i Slovensku efektívnejšie presadzovať vlastné i regionálne záujmy, je aktívna v čoraz väčšom počte oblastí, rastie aj jej reputácia v EÚ i mimo nej. Na druhej strane, jej „motorom“ nie je hierarchicky usporiadaná riadiaca štruktúra, ale neformálne inštitúcie a vôľa spolupracovať. Medzi takéto neformálne inštitúcie sa zaraďuje aj predsedníctvo, ktoré zastáva každá z vyšehradských krajín v štvorročných cykloch vždy na obdobie jedného roka. Predsednícke krajiny majú popri dlhodobých programových prioritách vniesť do V4 aj inovatívne prvky, respektíve agendu, ktorú považujú v tomto kontexte za dôležitú. Ako možno v takomto kontexte hodnotiť slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa formálne skončilo posledným júnovým dňom? Vzhľadom na obmedzený rozsah sa text sústredí na dva základné piliere spolupráce – rozvíjanie kontaktov s tretími krajinami a posilňovanie vnútornej súdržnosti v rámci skupiny.

Read more

Upevnil sa formát V4+ počas slovenského predsedníctva vo Vyšehrade?

Uplynulé slovenské predsedníctvo V4 od júla 2014 do júna 2015 opäť zdvihlo latku vnímania Vyšehradskej štvorky. Naši európski partneri, ale aj globálni hráči ho vnímajú ako dominantné stredoeurópske fórum spolupráce, s ktorým má zmysel spolupracovať. Na takýto druh spolupráce využívame formát V4+, ktorý zachováva jedinečnosť Vyšehradu, a pritom umožňuje aktivity s ďalšími štátmi.

Read more