Bezpečnostná stratégia bez kybernetickej dimenzie je nemožná

Za posledných sto rokov sme sa pohli od veliteľstiev, kde dôstojníci presúvajú figúrky vojakov na mape, k takzvaným sieťovo-umožneným spôsobilostiam (Network enabled capabilities – NEC), čiže situácii, kedy môžeme pozície bojových jednotiek v zóne konfliktu mapovať v reálnom čase prostredníctvom počítača. Nové NEC spôsobilosti pokrývajú všetkých a všetko, čo prispieva k informačnej infraštruktúre. Je však ťažké predstaviť si ich efektívne fungovanie bez dobre riadeného kyberpriestoru. Žiadna politická či vojenská stratégia sa dnes nezaobíde bez kybernetickej dimenzie a protivníci vedia, ako využiť jej zraniteľné miesta. Neprekvapí preto, že NATO a členovia EÚ začali ako súčasť svojich obranných stratégií pripravovať aj stratégie kyberbezpečnosti.

Read more

Strategická kyberbezpečnosť: ktorým smerom sa vybrať?

Všetky politické a vojenské konflikty dnes majú kybernetickú dimenziu. Jej rozsah a dosah ťažko predvídať. Po propagandistickej vojne o Čečensko v 90. rokoch minulého storočia, kybernetických útokoch v Estónsku v roku 2007, počítačovom červe Code Red (Červený kód) v roku 2001 a deštruktívnom víruse Stuxnet z roku 2010 si svetoví lídri uvedomujú, že kybernetická vojna už nie je sci-fi. V roku 2000 nehrali informačné technológie v Strategickej koncepcii NATO vôbec žiadnu úlohu. Pri jej aktualizácii v roku 2010 už boli v centre pozornosti.

Read more

Federalizačné plány v strednej Európe

Idea zjednocovania strednej Európy bola v minulom storočí jednou z alternatív európskej integrácie. Myšlienka vytvorenia väčšieho súštátia v strednej Európe, ktorú po rozpade habsburskej monarchie tvorilo viacero malých a slabých štátov, prinášala pozitívnu víziu budúcnosti tejto oblasti. Spájanie malo zlepšiť aj hospodársku spoluprácu v regióne, keďže stredná Európa sa po rozpade Rakúsko-Uhorska hospodársky atomizovala a predtým spojené celky sa ocitli za hranicami nielen politickými, ale aj hospodárskymi a colnými. Politici spájanie chápali tiež ako cestu k osamostatneniu regiónu, resp. jeho vymaneniu z vplyvu mocností, či dokonca pretvorenie na novú mocnosť.

Read more

Žabomyšie vojny

Všetci tí, ktorí sledujú dianie v americkej prezidentskej kampani a vedia o čom americká prezidentská politika je, veľmi dobre poznajú frázu „je to o ekonomike, hlupáci“. Počas prezidentských volieb v roku 1992 Bill Clinton používal toto slovné spojenie, aby zhrnul, na čom skutočne vo voľbách záleží.

Read more

A sú tu starosti

Po vydarenom poľskom predsedníctve EÚ a pri raste poľskej ekonomiky sa zdalo, že nasledujúci rok svojej vlády budú Tusk a Občianska platforma opäť žať úspechy. Ale zdá sa, že Tuskovo šťastie sa unavilo. Byť opätovne zvolený počas krízy bolo síce veľkým činom, odkedy sa však Tuskovci ujali druhého volebného obdobia, všetko sa nejako začalo kaziť.

Read more

Tykadla a chapadla

Když jsem v polovině února projížděl Bratislavou, nemohl jsem si nevšimnout, že všudypřítomné prací prostředky, telefonní operátory či výhodné půjčky na billboardech vystřídaly příjemné a důvěryhodné tváře upřímných politiků. Některá stokrát již viděná hesla si přímo říkala o sprej nebo shnilé rajče. U nás sice žádná kampaň neběží, ale k rozuzlení dospěl jeden bizarní soudní spor, který s volbami souvisí.

Read more

Smerujeme k novému svetovému poriadku?

Z európskej perspektívy otázka smerovania k „novému medzinárodnému usporiadaniu“ vo všeobecnosti znamená, že moc sa presúva zo Západu na Východ, čiže od „nás“ k „nim“. Existujú obavy, že Čína, India, Brazília a ďalšie nastupujúce mocnosti môžu čoraz viac ignorovať alebo nanovo podľa seba definovať normy, pravidlá a inštitucionálne dohody, ktoré zaviedli európske štáty a USA po roku 1945. Je však presun globálneho hospodárskeho ťažiska a v konečnom dôsledku i moci zo západu na východ a zo severu na juh naozaj definujúcim celosvetovým trendom medzinárodného usporiadania? Ja tvrdím, že nie.

Read more