Informatórium 04/2012

VIRTUÁLNA KNIŽNICA

THE SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS

Švédsky inštitút sa profiluje ako think tank, ktorého hlavnou úlohou je informovať a obohacovať verejnú diskusiu svojimi poznatkami z oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov. Výskum inštitútu je zameraný na štyri hlavné programy: Východnú Áziu, Európu, Severnú Ameriku a Rusko. Programovo pokrýva okrem klasických tém aj oblasti ako „demokracia a kultúra“ alebo „globalizácia a informačná spoločnosť“. Pridanou hodnotou inštitútu v oblasti publikácie je – okrem pravidelných článkov, analýz a blogov – správa online knižnice Anny Lindhovej v spolupráci so Švédskou národnou akadémiou obrany. Ďalším jeho zaujímavým projektom je „Európska globálna stratégia“, na ktorej spolupracuje s think tankmi zo Španielska, Poľska a Talianska. Cieľom Stratégie je stimulovať debatu o budúcom smerovaní vonkajších vzťahov EÚ. www.ui.se

CENTRE FOR EUROPEAN REFORM

Centrum pre európsku reformu je londýnsky think tank, ktorý upriamuje svoju pozornosť predovšetkým na Európsku úniu, jej (ne)fungovanie, rozširovanie, ekonomiku, zahraničnú politiku, inštitúcie a mnoho ďalších oblastí. CER sústredí svoju výskumnú a publikačnú činnosť do ôsmich okruhov vrátane už spomínaných, ale aj na Čínu, Rusko alebo energetiku a klimatické otázky. CER na svojej stránke pravidelne publikuje veľké množstvo aktuálnych krátkych komentárov, analýz, reportáží, esejí a working papers. Napríklad v aktuálnom vydaní publikácie „Issue“  spomína Philip Whyte nedávne vyhlásenie Davida Camerona k možnému referendu o vystúpení Británie z EÚ, a tvrdí, že britská ekonomika sa vystúpením z Únie slobodnou nestane.  www.cer.org.uk

BROOKINGS

Brookings je jedným z najstarších think tankov vo Washingtone a v Spojených štátoch. Výskum a vzdelávanie Brookings sa sústredí napríklad na ekonomiku, spravovanie vecí verejných, zahraničnú politiku, svetovú ekonomiku a rozvoj. Brookings má šesť hlavných výskumných programov, viac než desať výskumných centier a približne dvadsať komplexných projektov, čím pokrýva takmer každú dôležitú aktuálnu zahraničnopolitickú tému. V rámci programu zahraničná politika napríklad aktívne sleduje, komentuje a analyzuje americkú zahraničnú politiku po znovuzvolení Baracka Obamu za prezidenta. V sekcii medzinárodné vzťahy sa momentálne intenzívne venuje konfliktu v Sýrii, Blízkemu východu alebo arabsko-izraelským vzťahom. Brookings okrem analýz denne publikuje množstvo článkov a komentárov, ktoré jeho experti píšu aj pre iné médiá a inštitúcie. www.brookings.edu

AKTUÁLNE

KONFERENCIA

Centrum pre európske záležitosti, bruselský think tank Bruegel a Inštitút finančnej politiky otvoria 19. a 20. februára v Bratislave otázku hľadania európskych riešení ekonomickej a inštitucionálnej krízy EÚ. Na konferencii pod názvom „Vytváranie skutočnej hospodárskej a menovej únie“ vystúpia viacerí zástupcovia dôležitých ekonomických inštitúcií EÚ vrátane Jörga Asmussena, člena výkonnej rady Európskej centrálnej banky, a Thomasa Wiesera, predsedu pracovnej skupiny Eurogroup. Panelisti sa na konferencii budú snažiť zodpovedať otázky, či je eurokríza o politike, ekonomike alebo o demokracii. Vyrieši „viac Európy“ súčasný problém? Viac informácií nájdete na stránke www.ata-sac.org.

LETNÁ ŠKOLA

Inštitút pre európsku politiku EUROPEUM aj tento rok organizuje Európsku letnú školu. Jedenásty ročník letnej školy sa koná v dňoch 13. – 25. júla 2013 v Prahe. Hlavnou témou tohtoročnej letnej školy je „Spojené štáty európske – federalizácia ako odpoveď na krízu v Európskej únii?“ Jednotlivé prednášky sa budú sústreďovať na rôzne perspektívy vnímania európskej integrácie v tejto dekáde v kontexte súčasnej politickej a ekonomickej krízy v EÚ. Termín na podávanie prihlášok je do 31. mája 2013. Všetky informácie vrátane podrobnejšieho programu a podmienok účasti sú dostupné na stránke www.europeum.org.

STÁŽ V NATO

Spojenecké veliteľstvá NATO pre operácie a transformáciu ponúkajú v roku 2013 študentské stáže v Belgicku (SHAPE v Monse), USA a v Portugalsku. Program šesťmesačných interných stáží je určený pre občanov členských krajín NATO vo veku od 21 rokov. Uchádzači musia byť študentmi vysokej školy alebo absolventmi VŠ a ovládať aspoň jeden z oficiálnych jazykov NATO. NATO poskytuje finančné prostriedky na pokrytie životných nákladov a refunduje aj cestovné náklady. Uzávierka pre podávanie žiadostí je 1. marca pre Belgicko a 30. apríla pre Spojené štáty a Portugalsko. Všetky ďalšie podmienky a inštrukcie sú dostupné na webe NATO www.nato.int v sekcii „employment“.

Leave a Reply