Informatórium 03/2012

VIRTUÁLNA KNIŽNICA

Notre Europe

Francúzsky think-tank Notre Europe – Institute Jacques Delors funguje už od roku 1996. Hlavnou aktivitou Notre Europe je tvorba analýz a návrhov pre politických predstaviteľov EÚ, ale aj širokú verejnosť. Výskum a publikačná činnosť Notre Europe sa sústredí okolo troch hlavných programov: Európska únia a občania; Konkurencia, spolupráca a solidarita a Európska zahraničná politika. V rámci tretieho výskumného programu ponúka Notre Europe štúdie, analýzy a správy k témam ako EÚ a susedia, regionálna integrácia, vzťahy EÚ a Spojených štátov a mnoho ďalších aj k problematike Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. www.eng.notre-europe.eu

French Institute of International Relations

Francúzsky inštitút medzinárodných vzťahov (IFRI) sa venuje predovšetkým výskumu a publikačnej činnosti. IFRI prostredníctvom svojich pätnástich výskumných programov produkuje publikácie k takmer všetkým kľúčovým témam európskych a medzinárodných vzťahov, vrátane problematiky európskej zahraničnej politiky. V roku 2011 IFRI vydal jedenásť kníh a viac než 130 policy papers. Inštitút ponúka takmer všetky analýzy a štúdie voľne dostupné na svojej webovej stránke vo francúzskom a anglickom jazyku. Zaujímavosťou IFRI je aj fakt, že v roku 2005 otvoril dcérsky think-tank aj v Bruseli, kde pravidelne organizuje podujatia na témy týkajúce sa zahraničných vzťahov Európskej únie. Bruselský IFRI v novembri publikoval aj štúdiu „Francúzsko a ESVČ: vzťah vzájomných ústupkov“. www.ifri.org

European Council on Foreign Relations

European Council on Foreign Relations je považovaný za prvý paneurópsky think-tank  sídliaci v siedmich hlavných mestách EÚ: Berlíne, Londýne, Madride, Paríži, Ríme, Sofii a Varšave. Hlavným cieľom ECFR je podpora debaty a výskumu v Únii so zameraním na budovanie koherentnej, hodnotovo založenej európskej zahraničnej politiky. Výskumná  činnosť ECFR sa sústredí okolo troch hlavných programov: Širšia Európa, Čína, Blízky východ a severná Afrika. Posledný program bol založený v roku 2011 ako reakcia na „arabskú jar“. Okrem hlavných programov ECFR implementuje aj viacero iných projektov vrátane „reinvencie Európy“, bezpečnosti a obrany alebo Nemecko v Európe. Webová stránka ponúka publikácie zo všetkých výskumných programov a projektov na stiahnutie. www.ecfr.eu

AKTUÁLNE

DISKUSNÉ FÓRUM

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) organizuje v poslednom predvianočnom týždni prednášku podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. Prednáška v rámci debatného cyklu „Modern foreign policy“ sa koná dňa 18. decembra 2012 v Zichyho paláci v Bratislave.  Hlavnou témou prednášky a diskusie je „Zahraničná politika Slovenskej republiky v roku 2012″. Pozvánku, ako aj ďalšie informácie nájdete na stánke SFPA www.sfpa.sk.

FULBRIGHTOV PROGRAM PRE POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Komisia J. W. Fulbrighta na Slovensku aj v roku 2013 ponúka štipendiá na výskumný alebo študijný pobyt na amerických univerzitách alebo iných inštitúciách. Štipendiá sú určené na šesť až desaťmesačné výskumné/študijné pobyty. Základnou podmienkou na získanie štipendia pre postgraduálne štúdium je úplné ukončené vysokoškolské vzdelanie na magisterskom stupni. Štipendium okrem mesačných životných nákladov, základného zdravotného poistenia a cestovného zahŕňa aj úhradu poplatkov do výšky 19 000 USD. Presný dátum uzávierky podávania prihlášok bude vyhlásený na jar 2013. Všetky informácie sú dostupné na stránke www.fulbright.sk.

STÁŽ V EURÓPSKEJ KOMISII

Kancelária Európskej komisie pre stáže otvorí 3. januára 2013 výzvu na podávanie prihlášok v dvoch programoch: prekladateľská stáž (Generálne riaditeľstvo pre preklad) a administratívna stáž (všetky ostatné generálne riaditeľstvá a služby Európskej komisie). Administratívnu stáž kancelária ponúka aj v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Uzávierka podávania žiadostí bude 31. januára 2013. Bližšie informácie o podmienkach prijatia na stáž vrátane prihlasovacích formulárov sú dostupné na stránke Európskej komisie v sekcii stáže www.ec.europa.eu/stages.

Leave a Reply