Politické kyvadlo eurozóny

Zatiaľ sa zdá, že Grécko sa ocitne na periférii eurozóny, ale o spoločnú menu nepríde. Diskusia o záchrane Grécka ukazuje, že európske inštitúcie sú dnes pevnejšie než v roku 2012, keď vrcholila posledná dlhová kríza. Problém Grécka však neskončil, pričom postoje, ako riešiť súčasnú situáciu, sú skôr pestrejšie ako jednotné.

Read more

Predsedníctvo je hlavne o nás

Cyperské predsedníctvo v EÚ počas druhej polovice roku 2012 ponúka viacero praktických ilustrácií toho, ako sa menia postavenia a úlohy rotujúceho predsedníctva v Európskej únii. Z pohľadu slovenskej európskej politiky sú podstatné nielen prípadné úspechy Nikózie pri rokovaniach o budúcom finančnom rámci EÚ, ale aj aktuálne skúsenosti s výkonom predsedníckej funkcie. Bratislava zažije vlastné predsedníctvo v EÚ v roku 2016.

Read more