Video: Kosovská armáda

Čo znamená transformácia kosovských bezpečnostných zložiek na armádu pre stabilitu a bezpečnosť západného Balkánu? Môže situácia vyústiť do ozbrojeného konfliktu? Ako to ovplyvní integračné snahy Kosova a Srbska o vstup do EÚ? Odpovedá analytik SFPA, Tomáš Strážay.

Read more

Video: Slovenské predsedníctvo vo V4

Slovensko sa začiatkom júla ujalo predsedníckej stoličky vo vyšehradskej skupine. Na čo Slovensko potrebuje #V4 a prečo je pre nás dôležité byť predsedníckou krajinou? Odpovedá Tomáš Strážay, analytik Slovak Foreign Policy Association. #DynamicVisegradForEurope #SKV4Pres

Read more

Vyšehrad pod lupou, aj pod mikroskopom

Vyšehradská spolupráca sa teší podpore verejnosti vo všetkých štyroch krajinách, navyše nemá takmer žiadnych odporcov. Aj toto konštatovanie vyplýva z výskumu, ktorý realizoval bratislavský Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s agentúrami na výskum verejnej mienky v krajinách V4 na jar a začiatkom leta roku 2015. Výsledkom je publikácia 25 rokov V4 očami verejnosti, a keďže posledný porovnateľný výskum sa uskutočnil ešte pred vstupom vyšehradských krajín do EÚ, aktualizácia dát bola veru namieste.

Read more

Vyšehrad dnes – hľadanie rovnováhy medzi otvorenosťou a súdržnosťou

Vyšehradská spolupráca je v mnohých ohľadoch zvláštny tvor. Na jednej strane umožňuje Česku, Maďarsku, Poľsku i Slovensku efektívnejšie presadzovať vlastné i regionálne záujmy, je aktívna v čoraz väčšom počte oblastí, rastie aj jej reputácia v EÚ i mimo nej. Na druhej strane, jej „motorom“ nie je hierarchicky usporiadaná riadiaca štruktúra, ale neformálne inštitúcie a vôľa spolupracovať. Medzi takéto neformálne inštitúcie sa zaraďuje aj predsedníctvo, ktoré zastáva každá z vyšehradských krajín v štvorročných cykloch vždy na obdobie jedného roka. Predsednícke krajiny majú popri dlhodobých programových prioritách vniesť do V4 aj inovatívne prvky, respektíve agendu, ktorú považujú v tomto kontexte za dôležitú. Ako možno v takomto kontexte hodnotiť slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa formálne skončilo posledným júnovým dňom? Vzhľadom na obmedzený rozsah sa text sústredí na dva základné piliere spolupráce – rozvíjanie kontaktov s tretími krajinami a posilňovanie vnútornej súdržnosti v rámci skupiny.

Read more

Dve dekády slovensko-maďarských vzťahov: hľadanie nového začiatku

Dvadsiate výročie vzniku Slovenskej republiky ponúka vhodnú príležitosť na sumarizáciu vzťahov so susednými krajinami. Niet pochýb o tom, že susedia zohrávajú v existencii každého štátu významnú úlohu a usporiadané vzťahy so susednými štátmi patrili k najdôležitejším prioritám všetkých slovenských vlád. Práve vyrovnané vzťahy so susedmi tvorili jednu z podmienok pre vstup Slovenska do Európskej únie.

Read more