Čo by mal priniesť varšavský samit NATO?

Severoatlantická aliancia sa v týchto dňoch nachádza na polceste medzi dvomi kľúčovými samitmi. Je to v čase, keď sa objavujú hlasy, že prispôsobovanie NATO novej bezpečnostnej situácii je príliš pomalé a doterajšie opatrenia nemajú dostatočný odstrašujúci účinok. Budúcoročný samit vo Varšave tak podľa nich musí dať členským štátom oveľa silnejší impulz a fáza reakcie a krátkodobých opatrení by mala byť plynulo nahradená fázou tzv. strategickej adaptácie na dlhodobé hrozby.

Read more

Aké bude NATO v roku 2013?

Hoci od konania summitu NATO v máji minulého roka uplynul viac ako polrok, ambicióznosť jeho záverov a nejasnosť ich naplnenia sú dnes rovnako aktuálne ako tesne po jeho ukončení. Je pozitívne, že summit v Chicagu bol hlavne politickým odkazom ostatnému svetu, že členské štáty NATO napriek celému radu vlastných problémov ani zďaleka nerezignovali na kolektívnu obranu a spoločné hľadanie nových riešení, ako ju adekvátne naplniť. Chicagské stretnutie hláv štátov a vlád bolo hlavne prejavom rovnováhy medzi pripomenutím problémov a ťažkostí na strane jednej a odhodlania pre ich prekonávanie na strane druhej.

Read more