Čo by mal priniesť varšavský samit NATO?

Severoatlantická aliancia sa v týchto dňoch nachádza na polceste medzi dvomi kľúčovými samitmi. Je to v čase, keď sa objavujú hlasy, že prispôsobovanie NATO novej bezpečnostnej situácii je príliš pomalé a doterajšie opatrenia nemajú dostatočný odstrašujúci účinok. Budúcoročný samit vo Varšave tak podľa nich musí dať členským štátom oveľa silnejší impulz a fáza reakcie a krátkodobých opatrení by mala byť plynulo nahradená fázou tzv. strategickej adaptácie na dlhodobé hrozby.

Read more