Brexit a eurovoľby – dve výzvy pre Slovensko

Na jar 2019 prišla Európa na rázcestie. Ostatný rok ďalšie témy v Európskej únii do veľkej miery prekrýval brexit. V čase, keď sa už mala chýliť brexitová sága ku koncu, nie je vôbec jasné, kedy a akým spôsobom Spojené kráľovstvo Úniu opustí. Termín brexitu sa navyše stále viac približuje k pozorne sledovaným májovým voľbám do Európskeho parlamentu, čo môže mať ďalekosiahle dôsledky.

Read more