Čo môže Európe priniesť energetická únia?

Energetická únia, nový návrh Európskej komisie, má za cieľ významne zmeniť energetiku v rámci Európskej únie a v podstate vytvoriť spoločnú energetickú politiku spoločenstva. Aj preto sa o nej podpredseda Komisie Maroš Šefčovič vyjadril ako o „najambicióznejšom projekte od spoločenstva pre oceľ a uhlie“. To, či sa jej ciele naplnia, je momentálne otázne nielen kvôli doterajšiemu postoju členských štátov k prehlbovaniu integrácie v niektorých dimenziách energetiky, ale aj prvým kritickým hlasom voči niektorým častiam tohto návrhu Európskej komisie.

Read more