List Nanukovi 2/2015

Milý Nanuk,
uplynulo 35 rokov, odkedy vesmírna sonda Voyager 1, prvé teleso postavené ľudskými rukami, opustila hranice našej slnečnej sústavy. Vo vzdialenosti šesť miliárd kilometrov od Zeme otočila svoje kamery k miestu svojho zrodu a poslala nám niekoľko záberov. Snímka vošla do dejín ľudstva ako „Pale Blue Dot“. Naša Zem na nej z hranice slnečnej sústavy vyzerá ako takmer nepostrehnuteľná svetlá bodočka. Práve – a len – táto mikroskopická vesmírna bodka je miestom osudov, radostí aj strastí každého jedného človeka, ktorý sa kedy narodil a žil, scénou všetkých veľkých i malých, hrdinských i podlých udalostí, odohrávajúcich sa po dobu dejín nášho druhu, a svetom úplne všetkého živého, čo zatiaľ vo vesmíre poznáme.

Read more