List Nanukovi 1/2013

Milý Nanuk,

horúce leto 2013 je takmer s istotou za nami a Ty si nastúpil do prvej triedy. V čase, keď čítaš tieto riadky, už možno starší ľudia spomínajú na letá zo začiatku 21. storočia ako na príjemne vlažné, ale dnes ich prežívame ako niečo extrémne. V júni zasiahli strednú Európu, najmä Nemecko, Česko a Rakúsko rozsiahle povodne. V júli až do polovice augusta ich okolo stredného Dunaja vystriedali úporné suchá a vlny horúčav.

Read more

Západný Balkán s pridanou hodnotou

Možno je to priveľmi nostalgické, ale vždy, keď stretnem slovenského veľvyslanca v Čiernej Hore Františka Lipku, spomeniem si na dávny zážitok zo sedemdesiatych rokov: v rýchliku vo vtedajšej Juhoslávii som na tranzistorovom rádiu zachytil na vlnách belehradského rozhlasu rozhovor s Ferom Lipkom, mladým slovenským básnikom a lektorom slovenského jazyka a literatúry na Univerzite v Novom Sade.

Read more

Dve dekády slovensko-maďarských vzťahov: hľadanie nového začiatku

Dvadsiate výročie vzniku Slovenskej republiky ponúka vhodnú príležitosť na sumarizáciu vzťahov so susednými krajinami. Niet pochýb o tom, že susedia zohrávajú v existencii každého štátu významnú úlohu a usporiadané vzťahy so susednými štátmi patrili k najdôležitejším prioritám všetkých slovenských vlád. Práve vyrovnané vzťahy so susedmi tvorili jednu z podmienok pre vstup Slovenska do Európskej únie.

Read more

Slovenská diplomacia 3.0

Slovenská republika vstupuje v roku 2013 do tretieho desaťročia samostatnej existencie. Za dve dekády sa vývoj spoločnosti posunul výrazným spôsobom vpred, priniesol novú kvalitu, zároveň však nové výzvy, a potvrdil, že proces transformácie, integrácie a tvorby štátnosti nie je lineárny.

Read more