Nemilostný trojuholník: Srbsko, Kosovo a EÚ

Pravdepodobne najzávažnejším problémom vo vzťahu Srbska a Európskej únie zostáva nedoriešená otázka Kosova. Tá výrazným spôsobom ovplyvňuje nielen integračný proces, ale aj zahraničnú a vnútornú politiku Srbska. Dnes je vzťah medzi nimi výrazne lepší než pred piatimi rokmi, kedy Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť. Obe krajiny veria vo svoju európsku budúcnosť, dokážu si sadnúť za jeden rokovací stôl a dospieť k dohode v kľúčových otázkach, ako to ukázali v apríli 2013. Kosovo očakáva otvorenie rokovaní o Stabilizačnej a asociačnej dohode (SAA) na jar 2014, SAA so Srbskom vstúpila do platnosti už v septembri a otvorenie prístupových rokovaní sa predpokladá najneskôr v januári 2014.

Read more