Nech žije okupácia!

V tomto stĺpčeku som sa už veľakrát zamýšľal nad tým, prečo sme po finančnej kríze v roku 2008 neboli v USA svedkami masového hnutia odporu, ktoré by bolo presným opakom Tea Party. Zdalo sa to logické, keďže kríza mala svoj pôvod v hlbokej deregulácii finančného sektora, bezohľadnom správaní bánk a zanechala milióny Američanov bez práce, domovov a nádeje na lepší zajtrajšok. Navyše, banky nielenže vyviazli bez zranení, čiže nebolo proti nim začaté žiadne trestné stíhanie, ale navyše ich pri živote udržal takmer biliónový záchranný balíček od daňových poplatníkov. Krátko potom sa vrátili k starým dobrým dňom: rekordným ziskom a bonusom.

Read more