Gagauzsko a Moldavsko – problémy politického manželstva

Alexander Puškin sa počas svojho vyhnanstva v Kišiňove o Moldavsku vyjadril, že je to krajina blahodarná duši básnika. Aj dnes môžeme nájsť paralelu so situáciou básnika, ktorá v sebe zahŕňa porciu negatívneho, a zároveň pozitívneho. Presne tak protichodne sa totiž niekedy javí krajina medzi Ukrajinou a Rumunskom, kde spolu žijú rôzne etnické a národnostné menšiny v unikátnom zložení. Absolútnou raritou je však región Gagauzska na juhu Moldavska, ktorý predstavuje jedinečný politický faktor štátnosti Moldavska. A zároveň aj jeho možné ohrozenie.

Read more