Informatórium 02/2012

AKTUÁLNE

ENERGETICKÁ KONFERENCIA

Výskumné centrum SFPA pripravuje už šiesty ročník medzinárodnej konferencie „Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska“. Konferencia sa koná v dňoch 26. 27. novembra 2012 v Kongresovej sále MZVaEZ SR. Cieľom konferencie je prispieť k hľadaniu lepších riešení pre energetickú politiku EÚ i Slovenska. Šiesty ročník energetickej konferencie sa zameria na viacero tém v rámci piatich diskusných panelov. Diskutujúci napríklad hodnotia, aké dôsledky môže mať Energetická cestovná mapa EÚ 2050 na energetický sektor na Slovensku a jeho energetickú politiku, aké sú vyhliadky pre vybudovanie slovensko-maďarského a slovensko-poľského plynovodného prepojenia, alebo ako postupovať pri vytváraní spoločných pravidiel pre zvyšovanie bezpečnosti riadenia jadrových elektrární v EÚ. Viac informácií je dostupných na stránke www.sfpa.sk.

STREDOEURÓPSKE FÓRUM

V dňoch 15. až 18. novembra  bude divadlo Astorka/Korzo ´90 patriť Stredoeurópskemu fóru. Hlavnou témou štvrtého ročníka fóra je „Pravda a láska“. Ako píšu organizátori, sú to témy „relevantné pre súčasnosť a budúcnosť strednej Európy a sveta.“ K otázkam pravdy a lásky prídu do divadla diskutovať medzi inými aj Vladimir Arsenijević, Zygmunt Bauman, Pascal Bruckner, Radka Denemarková, Miklós Haraszti, Ivan M. Havel, Michal Hvorecký, Drago Jančaro, Alison Klayman, György Konrád, Adam Michnik, Andrzej Stasiuk, Jiřina Šiklová, Oksana Zabužko a mnohí ďalší. Všetky informácie sú na webovej stránke www.ceeforum.eu.

GRANTY VYŠEHRADSKÉHO FONDU

Medzinárodný vyšehradský fond ponúka štipendium pre magisterských a postgraduálnych študentov z krajín V4 do vyšehradských krajín a ďalších štrnástich krajín východnej a juhovýchodnej Európy. Štipendium na akademický rok 2013/2014 je možné získať na jeden až dva semestre a po splnení vzdialenostnej podmienky ponúka Fond aj cestovný grant. Uzávierka podávania žiadostí o štipendium je 31. januára 2012. Bližšie informácie o podmienkach štipendijného programu vrátane prihlasovacieho formulára sú na www.visegradfund.org.

Leave a Reply