Goda: Slovensko sa na čele OBSE venovalo najmä Ukrajine

Slovensko tento rok predsedalo OBSE. Do akej miery dokáže predsednícky štát ovplyvniť smerovanie organizácie? Aký je obsah výzvy predstavenej počas Ministerskej rady OBSE v Bratislave? Odpovedá analytik SFPA Samuel Goda.

Predsednícka krajina OBSE dokáže počas roka, keď má predsedníctvo, ovplyvniť chod organizácie do veľkej miery. Nie všetko však záleží čisto iba od nej. Potrebuje mať politickú vôľu. Bez nej môže byť predsedníctvo akokoľvek skvelé, avšak nikam sa neposunie, pretože organizácia je len taká silná a flexibilná ako jej dovolia jej účastnícke, respektíve členské štáty.

Slovenské predsedníctvo sa venovalo kríze na a v okolí Ukrajiny (ako sa to hovorí v žargóne OBSE). Vedeli sme, že riešenie toho konfliktu nepríde zo dňa na deň ani počas nášho predsedníctva. Čo bol ale veľmi dobrý krok, bolo to obrátenie pozornosti konfliktu z politickej roviny na rovinu ľudí a na humanitárnu situáciu. Toto je vec, ktorá sa slovenskému predsedníctvu podarila a vďaka tomu sa našiel manévrovací priestor na rozhovory týkajúce sa Ukrajiny, ktoré by mohli byť viac konštruktívne.

Bratislavská výzva je dokument, ktorý hovorí o dôležitosti multilaterálnej diplomacie, o dôležitosti OBSE ako platformy pre dialóg, ale zároveň vyzýva štáty reálne konať. Nielen hovoriť o veciach, ale reálne konať, pretože strácame veľa času. Hovorí o rešpektovaní záväzkov a princípov, ktoré OBSE obsahuje, či už je to Helsinský záverečný akt alebo ďalšie zmluvy, ktorých počas existencie OBSE vzniklo relatívne dosť. Hovorí o tom, aby štáty tieto záväzky rešpektovali a tým pádom, aby reálne konali v prospech nielen celej organizácie, ale aj celého regiónu.

OBSE je prítomná na Ukrajine v niekoľkých podobách. Tá najhlavnejšia je Pozorovacia misia OBSE, ďalej je to Trojstranná kontaktná skupina a tiež tam pôsobí Projektový koordinátor OBSE.

Heidi Grauová je novou osobitnou predstaviteľkou úradujúceho predsedu OBSE v Trojstrannej kontaktnej skupine. Jej úlohou bude moderovať rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou, ktoré sú súčasťou vyjednávaní v Trojstrannej kontaktnej skupine. Do tejto sú zároveň niekedy prizývaní aj predstavitelia území, ktoré nie sú pod kontrolou Kyjeva.

Čo sa od nej očakáva je pokračovanie v nastavených pracovných skupinách – humanitárnou, politickou, bezpečnostnou a ekonomickou. Ďalej jej úlohou bude implementovať, (dúfajme) politické riešenia z Normandskej štvorky na pôde Trojstrannej kontaktnej skupiny a hlavné je, aby bola aktívna. To znamená, aby si získala dôveru ruskej aj ukrajinskej strany. Vtedy sa môžu pohnúť veci dopredu. Myslím, že ako občianka Švajčiarska – neutrálnej krajiny, má veľmi dobrú východiskovú pozíciu.

Foto: Ministerská rada OBSE v Bratislave. Zdroj: Facebook MZVaEZ.