Míňať alebo šetriť? Fiškálne politiky v EÚ

Fiškálna politika predstavuje dôležitú a kontroverznú tému aj v rámci národných štátov, a o to viac to platí v eurozóne sedemnástich štátov. Potreba zosúladiť hospodárske cykly sa bije s národnou suverenitou a naliehavosť konsolidácie verejných financií protirečí požiadavkám investovať do obnovy rastu a podpory zamestnanosti. Čisté riešenie neexistuje, ale na európskej úrovni sa investuje veľa úsilia do hľadania spôsobu, ako zosúladiť tieto zdanlivo protichodné predpoklady prostredníctvom nových mechanizmov.

Read more