Začiatok „skutočného“ súperenia v Juhočínskom mori

Aj Áziou bližšie nezaujatý pozorovateľ si za posledné roky musel všimnúť pravidelné správy o sporoch v Juhočínskom mori. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide len o obmedzené manifestácie kontroly územia a suverenity, pričom ani jedna zo zúčastnených strán nemá záujem o to, aby provokácie prerástli do otvoreného konfliktu. Udalosti posledného roku však predstavujú viac než symbolické kroky a aj z pohľadu Európy je dôležité rozumieť týmto procesom.

Read more

Ako sa držia politici faktov v debatách o zahraničnej politike?

Projekt Demagog.SK už viac ako štyri roky overuje faktickú správnosť výrokov slovenských politikov vo verejnom priestore. Mnohé z overených výrokov sa týkajú priamo zahraničnopolitických tém alebo fakticky presahujú hranice Slovenskej republiky. Dobrou správou pre slovenskú zahraničnopolitickú komunitu môže byť zistenie, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vychádza dlhodobo ako najlepší slovenský politik. Na druhej strane však podstatne horšie dopadol premiér Robert Fico či iní politici, ktorí v zahraničnopolitických otázkach často chybili. Navyše v niektorých prípadoch majú ich omyly za následok výrazné oslabenie argumentu o obhajovanej alebo navrhovanej zahraničnej politike. Práve na takéto faktické chyby sa sústredí tento text.

Read more