Ako sa držia politici faktov v debatách o zahraničnej politike?

Projekt Demagog.SK už viac ako štyri roky overuje faktickú správnosť výrokov slovenských politikov vo verejnom priestore. Mnohé z overených výrokov sa týkajú priamo zahraničnopolitických tém alebo fakticky presahujú hranice Slovenskej republiky. Dobrou správou pre slovenskú zahraničnopolitickú komunitu môže byť zistenie, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vychádza dlhodobo ako najlepší slovenský politik. Na druhej strane však podstatne horšie dopadol premiér Robert Fico či iní politici, ktorí v zahraničnopolitických otázkach často chybili. Navyše v niektorých prípadoch majú ich omyly za následok výrazné oslabenie argumentu o obhajovanej alebo navrhovanej zahraničnej politike. Práve na takéto faktické chyby sa sústredí tento text.

Read more