Federalizačné plány v strednej Európe

Idea zjednocovania strednej Európy bola v minulom storočí jednou z alternatív európskej integrácie. Myšlienka vytvorenia väčšieho súštátia v strednej Európe, ktorú po rozpade habsburskej monarchie tvorilo viacero malých a slabých štátov, prinášala pozitívnu víziu budúcnosti tejto oblasti. Spájanie malo zlepšiť aj hospodársku spoluprácu v regióne, keďže stredná Európa sa po rozpade Rakúsko-Uhorska hospodársky atomizovala a predtým spojené celky sa ocitli za hranicami nielen politickými, ale aj hospodárskymi a colnými. Politici spájanie chápali tiež ako cestu k osamostatneniu regiónu, resp. jeho vymaneniu z vplyvu mocností, či dokonca pretvorenie na novú mocnosť.

Read more