Kto čo urobil – a prečo? Rozdielne príbehy o zákaze vstupu maďarským osobám do USA

Jeseň roku 2014 bola v maďarskom politickom živote turbulentná vďaka najväčšiemu škandálu od zmeny režimu v rokoch 1989/90. V októbri vyšla na verejnosť informácia o tom, že niekoľko Maďarov dostalo zákaz vstúpiť do Spojených štátov, pretože sa „buď podieľali na korupcii, alebo z nej profitovali“. Zároveň sa ukázalo, že tieto osoby boli zamestnancami štátu alebo vládnych orgánov.

Read more