Európsky zápas s mierovým procesom

Po vypuknutí Arabskej jari sa zvýšili ambície EÚ v súvislosti s riešením blízkovýchodného mierového procesu. Ale aby získala aj vplyv, bude musieť nájsť spôsob, ako zjednotiť svojich členov, ktorí naposledy ukázali svoj nejednotný postoj pri hlasovaní o novom OSN štatúte pre Palestínu. Existuje viacero faktorov, ktoré pôsobia na politiku členských štátov EÚ voči aktérom tohto konfliktu, a aj slovenská zahraničná politika je toho dobrým príkladom.

Read more