Európsky parlament: Kritika a zodpovednosť

Neprejde ani mesiac bez toho, aby aspoň v dvoch štátoch EÚ nebol generálny štrajk alebo iný vážnejší verejný protest. V súvislosti s hľadaním riešenia hospodárskej a finančnej krízy padli alebo predčasne odstúpili za posledný rok vlády v Grécku, Írsku, Portugalsku, Taliansku, Slovinsku, Španielsku, Rumunsku a na Slovensku. Voči uvedeným turbulenciám neostal chladný ani Európsky parlament – inštitúcia EÚ, ktorá chce byť aj protestujúcim občanom čo najbližšie.

Read more